Värdepappersrörelse

En värdepappersrörelse kan bland annat vara handel med finansiella instrument i kommission, förmedling av och handel med finansiella instrument för egen räkning.

Med finansiella instrument avses fondpapper (t ex aktier och obligationer) och andra rättigheter eller förpliktelser som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden.

För att bedriva en värdepappersrörelse krävs tillstånd av Finansinspektionen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för värdepappersrörelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.