35% jubileumsrabatt på våra program – gäller nyköp till och med 31 januari!

Företagande / Vårpropositionen – en sammanfattning

Vårpropositionen 2021 – en sammanfattning

LEI-koder för värdepappershandel

Vårens budgetproposition innehöll inga förslag om skattesänkningar. Däremot innehåller propositionen flera åtgärder för att hantera pandemins effekter på arbetsmarknaden.

Publicerad:
Åtgärder för att mildra pandemins effekter

Vårens budgetproposition handlar självklart om pandemin och om åtgärder för att ta Sverige ur den kris som pandemin har orsakat.

Regeringen har sedan budgetpropositionen för 2021 lämnades i höstas vid sex tillfällen lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i statens budget för 2021. Detta för att begränsa smittspridningen, genomföra vaccinationer och i övrigt dämpa de negativa konskvenserna pandemin har haft i samhället. Det har lett till ett antal åtgärder som t ex förlängt stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd.

I denna proposition lämnar regeringen alltså förslag på ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att mildra pandemins effekter för Sverige och svensk ekonomi. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen hamnar totalt på nästan 45 miljarder kr.

Nya jobb och utbildningsmöjligheter

Pandemin har slagit hårt mot delar av arbetsmarknaden och regeringen föreslår därför att mer pengar ska ges till detta område, bland annat ges 180 miljoner kr för att skapa fler sommarjobb och 7,8 miljoner kr för att skapa introduktionsjobb.

Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden vill regeringen även satsa på utbildningsområdet. Därför ökas anslaget för t ex sommarkurser på universitet och högskola med ca 120 miljoner kr och anslaget för vuxenutbildning ökas med ca 1,15 miljader kr.

Mer pengar till korttidsarbete

Riksdagen beslutade tidigare i år att stödet vid korttidsarbete skulle förlängas till och med juni. Regeringen bedömer nu att efterfrågan på stöd vid korttidsarbete förväntas vara högre än vad som tidigare beräknats. Därför föreslås att anslaget ökas med 3,18 miljarder kr (anslaget för kompetensinsatser föreslås också ökas med 185 miljoner kr).

Mer pengar till hyresstöd

Tidigare i vår återinfördes stödet för hyreskostnader för perioden 1 januari–31 mars 2021. Regeringen har också aviserat om att förlänga hyresstödet med ytterligare ett kvartal, för perioden 1 april–30 juni 2021. Därför föreslår regeringen att anslaget ska ökas med 3 miljarder kr.

Mer pengar till rehabilitering

Reglerna om rehabiliteringskedjan innebär att sjukskrivna som får sjukpenning ska prövas mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365. Regeringen beslutade dock om ett tillfälligt undantag från dessa regler när återgången till det vanliga arbetet har förskjutits då vård eller rehabilitering har försenats pga covid-19. Regeringen anser att detta undantag bör förlängas till och med 31 december 2021.

För att finansiera förslaget föreslår regeringen att anslaget ökas med 330 miljoner kr.

Mer pengar till solcellsstöd

Sedan årsskiftet kan man få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen ersatte det tidigare statliga stödet till privatpersoner för installation av solceller, där ett ansökningsstopp infördes 7 juli 2020. Detta stöd betalas ut allt eftersom ansökningar beviljas.

Pengarna för solcellsstödet har dock varit slut och därför föreslår nu regeringen att anslaget för detta ska ökas med 260 miljoner kr. På så vis ska man alltså möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd kan få ta del av stödet.

Övriga förslag

Propositionen innehåller också förslag på ytterligare pengar till vaccinering och vården. Det föreslås även ett ökat stöd till kollektivtrafiken, liksom ett ökat stöd till kultur-, idrotts- och evenemangssektorn.