Företagande / Vad är en offert?

Vad är en offert?

Faktagranskad artikel

En offert är ett erbjudande om en vara eller tjänst. Villkoren för erbjudandet, som t ex pris och produktbeskrivning, specificeras i offerten.  

Publicerad: 2022-11-23
Vad ska en offert innehålla?

En offert, som även kan kallas för anbud, får lämnas skriftligt och/eller muntligt. Följande punkter är viktiga att ha med i en offert:

  • En beskrivning av varan eller tjänsten
  • Pris per enhet och totalt pris
  • Leverans- och betalningsvillkor
  • En uppskattning av hur lång tid arbetet kommer att ta
  • En tydlig angivelse om hur länge offerten gäller
Vad händer när offerten accepterats?

Anbudet blir bindande (för företaget) i samma ögonblick som det når fram till mottagaren. Däremot blir inte mottagaren bunden av det eventuellt kommande avtalet förrän han eller hon lämnat ett antagande svar på anbudet. Om mottagaren accepterar villkoren i offerten utan ändringar kallas det för en ren accept. Ändrar mottagaren något i offerten handlar det däremot om en oren accept. Det blir då upp till företaget som lämnat offerten att ta ställning till mottagarens nya krav innan ett avtal kan slutas.   

Med Björn Lundén Fakturering skapar du enkelt säljande offerter. Prova gratis i 30 dagar »

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!