Valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som utsetts att ta fram personer som är lämpliga att sitta i en styrelse. Valberedningen brukar också föreslå ordförande och sekreterare för bolagsstämman/föreningsstämman.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för valberedning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.