Varumärke

Varumärke är ett kännetecken för ett företag, en vara eller en tjänst som har till syfte att särskilja och identifiera företaget, varan eller tjänsten från andra motsvarande dito. Ett varumärke kan bestå av ord, siffror, ljud eller figurer.

Skyddet för varumärken kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Den som har ett skyddat varumärke har ett skydd mot intrång, vilket innebär att andra hindras från att använda liknande namn. Intrång i någon annans varumärke är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet, böter eller fängelsestraff. Ansökan om varumärkesregistrering lämnas till PRV. Skyddet gäller endast i Sverige. Vill man ha skydd i andra länder måste registrering ske där.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för varumärke - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.