Varuomkostnad (VO-pålägg)

Varuomkostnad är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering.

Handelsföretagens varuomkostnader motsvarar de tillverkande företagens materialomkostnader.

Varuomkostnaderna avser framför allt de hanterings- och lokalkostnader som ska belasta just denna produkt. Precis som för materialomkostnader, bör fördelningsprincipen för varuomkostnader bestämmas utifrån den viktigaste resursförbrukaren. Det torde i de flesta fall handla om använd lageryta, lagringstid eller andel av lagerpersonalens arbetstid.

Via VO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets varuomkostnader (t ex andel av kostnaderna i samband med inköp, lagring och hantering).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för varuomkostnad (VO-pålägg) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.