Varuomkostnad (VO-pålägg)

Varuomkostnad är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering.

Handelsföretagens varuomkostnader motsvarar de tillverkande företagens materialomkostnader.

Varuomkostnaderna avser framför allt de hanterings- och lokalkostnader som ska belasta just denna produkt. Precis som för materialomkostnader, bör fördelningsprincipen för varuomkostnader bestämmas utifrån den viktigaste resursförbrukaren. Det torde i de flesta fall handla om använd lageryta, lagringstid eller andel av lagerpersonalens arbetstid.

Via VO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets varuomkostnader (t ex andel av kostnaderna i samband med inköp, lagring och hantering).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.