Företagande / Verklig huvudman

Verklig huvudman

Faktagranskad artikel

En verklig huvudman är den eller de personer som i praktiken äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Företag och föreningar är skyldiga att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Publicerad: 2020-10-03
Huvudman

En verklig huvudman är den person eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:

 • genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
 • har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman. En verklig huvudman kan också vara någon eller några personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt dessa regler:

 • maka eller make
 • sambo
 • registrerad partner
 • föräldrar
 • barn samt deras makar, sambor och registrerade partner.
Vem ska anmäla verklig huvudman?

Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det görs genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst och anmäler och skriver under med en e-legitimation. Det kostar 250 kr att anmäla.

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten. Speciella regler gäller för ideella föreningar som gör att de endast i undantagsfall kommer att omfattas av någon anmälningsplikt.

Totalt är ca 800 000 företag och föreningar som omfattas av kravet på att anmäla verklig huvudman.

När måste anmälan göras?

Nystartade företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. 

Om företaget eller föreningen får en ny verklig huvudman måste detta anmälas till registret. Om det inte finns någon verklig huvudman måste även detta anmälas.

Anmälans innehåll

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verkliga huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen – exempelvis genom att äga aktier  samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).
Anmälan om verklig huvudman görs elektroniskt

Anmälan om verklig huvudman ska göras i Bolagsverkets e-tjänst. Om du saknar möjlighet att göra en elektronisk anmälan är det möjligt att anlita ett ombud eller att söka dispens från att anmäla elektroniskt. Det är dock inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och blivit beviljad dispens. 

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift om verklig huvudman eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).

Redovisningskonsulter m fl som måste arbeta med kundkännedom

Redovisningskonsulter och andra som enligt penningtvättslagen är skyldiga att arbeta med kundkännedom,  måste ta hänsyn till både lagen om registrering av verklig huvudman och penningtvättslagen. Penningtvättslagen anger vad du ska göra när du fastställt om ett företag eller förening har en verklig huvudman eller inte.

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:
genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!