Vinst

Vinst betyder i redovisningssammanhang att resultatet, dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader, under en viss period är positivt. Intäkterna är alltså större än kostnaderna.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för vinst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.