Vinstandelsstiftelse

En vinstandelsstiftelse kan bildas av de anställda för att förvalta de anställdas vinstandelar under en viss tid. I vinstandelsstiftelsen har varje anställd varje års vinstandel placerad. Varje års avkastning läggs till andelen. Se även vinstdelning.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för vinstandelsstiftelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.