Vad är vinstmarginal?

Inom räkenskapsanalys är vinstmarginal ett mått på hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen. Eftersom vinstmarginalen bygger på resultatet före räntekostnader tar detta nyckeltal hänsyn till samtliga kostnader utom räntekostnaderna. Här spelar det alltså ingen roll hur företaget har finansierat sin verksamhet. Detta medför att nyckeltalet är mest användbart i en analys av vinstmarginalerna över en hel marknad eller i en konkurrentanalys. Målet är att kunna bedöma de totala affärsmarginalerna utan att behöva ta hänsyn till om företaget är hårt skuldsatt eller inte.

Vinstmarginalen beräknas som ett procenttal enligt formeln nedan.

Formel:

Vinstmarginal = Vinst före räntekostnader / Omsättning

Läs mer om alla viktiga nyckeltal och hur de beräknas i boken Företagets ekonomi.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Vad är vinstmarginal? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.