Anställningsformer – vad gäller?

Newsroom - Anställningsformer – vad gäller? - ctl00_cph1_approvedImg

Funderar du på att anställa till företaget? Då är det bra att ha koll på vad det finns för olika anställningsformer. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för de vanligaste  anställningsformerna.

Tillsvidareanställning (fast anställning)

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen. Fast anställning betyder samma sak som tillsvidareanställning.

En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt först genom uppsägning efter viss uppsägningstid.

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) gäller alla anställningar tillsvidare om inte något annat har avtalats. En tillsvidareanställning kan även uppstå på grund av att man på otillåten grund har anställt någon för begränsad tid. Det krävs dock att den anställde vänder sig till domstol för att få den olagliga anställningen omvandlad till en tillsvidareanställning.

Kom ihåg att du enligt LAS skriftligen måste underrätta den anställde om vissa villkor för anställningen. Om tjänsten ska vara tidsbegränsad ska detta framgå.

Tidsbegränsad anställning

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna:

 • Allmän visstidsanställning, dock sammanlagt högst 24 månader under en femårsperiod.
 • Provanställning – max 6 månader. 
 • Säsongsanställning.
 • Vikariat, dock sammanlagt högst 24 månader under en femårsperiod.
 • Anställning av person fyllda 67 år.

Det är oerhört viktigt att det framgår i anställningsavtalet att det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Avtalet bör därför vara skriftligt. Det är du som arbetsgivare som ska bevisa att ni har kommit överens om en anställning för begränsad tid.

Anställningsavtalet måste upprättas senast den dag den anställde börjar arbeta. Du kan inte komma senare och kräva att den anställde ska underteckna ett avtal om tidsbegränsad anställning.

Allmän visstidsanställning

En arbetsgivare kan utan några särskilda skäl anställa personal för en viss tid. Anställningsformen kallas allmän visstidsanställning. Enligt LAS och en kompletteringsregel som införts för att stoppa missbruk av visstidsanställningar omvandlas anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (under vissa förutsättningar) om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år. Tidigare såg man bara till en femårsperiod enligt LAS. Reglerna om omvandling gäller inte anställda som fyllt 67 år. 

Provanställning

Du får anställa någon på prov. Prövotiden får vara högst 6 månader.

Det måste dock finnas ett behov av att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. Det kan antingen vara för att se om han eller hon passar i företaget eller för att se om personen klarar av att utföra vissa uppgifter. En provanställning kan därför inte upprepas såvida det inte rör sig om alldeles speciella omständigheter.

Du måste redan från början göra klart för den anställde att anställningen är en provanställning och vad det betyder. Upprätta ett skriftligt avtal som både du och den anställde undertecknar.

Om du inte vill att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden är slut, måste du lämna ett besked om detta till den anställde, annars går provanställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning. 

Säsongarbete

Säsongarbeten är sådana arbeten som på grund av vädrets växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Säsongarbete är vanligt inom framför allt turistnäringen och inom jord- och skogsbruk.

Till skillnad från arbete för viss tid vet man vid säsongsanställning inte i förväg exakt mellan vilka datum anställningen kommer att vara. En säsonganställning tar helt enkelt slut när säsongen är slut.

Om den säsonganställde har varit anställd hos dig mer än 6 månader under de senaste två åren, måste du minst en månad före säsongen beräknas vara slut skriftligen meddela den anställde att han eller hon inte kan få fortsatt anställning.

Vikariat

En vikariatsanställning görs för att någon i den ordinarie personalen är borta från jobbet på grund av

 • sjukdom
 • semester
 • föräldraledighet
 • militärtjänst
 • studier
 • annan tjänstledighet.

Det måste av vikariatsavtalet framgå vem vikarien ersätter. Vikariatet måste också vara tidsbestämt på något sätt. Det bästa sättet är att använda en relativt bestämd tidsperiod, exempelvis ”Stina vikarierar för Maja så länge Maja är föräldraledig, dock längst till 140930”.

En vikarie kan även tas in för att tillsätta en ledig befattning i avvaktan på att tjänsten tillsätts permanent. Här måste det i anställningsavtalet framgå vilken ledig tjänst det gäller. Även denna typ av vikariat måste vara tidsbestämt; antingen ett datum eller att anställningen upphör då tjänsten tillsatts.

Allmän visstidsanställning

En arbetsgivare kan utan några särskilda skäl anställa personal för en viss tid. Anställningsformen kallas allmän visstidsanställning.

Enligt LAS och en kompletteringsregel som införts för att stoppa missbruk av visstidsanställningar övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning under vissa förutsättningar om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år. Tidigare såg man bara till en femårsperiod enligt LAS. Reglerna om omvandling gäller inte anställda som fyllt 67 år.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »