Bilförmån för närstående

Newsroom - Bilförmån för närstående – vem beskattas? - ctl00_cph1_approvedImg

En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska beskattas för bilförmånsvärdet. Men det fungerar väl inte? Hon är inte delägare och tar inte ut någon lön.

Svar:

I detta fall är det avgörande om hustrun arbetar i företaget eller inte. Om hon arbetar i företaget kan hon själv beskattas för lön från bolaget – denna ersättning kan vara i form av en förmån (t ex en bilförmån). När det gäller lön till medhjälpande make så måste den vara marknadsmässig – är den högre beskattas företagsledaren för överskjutande lön. Om lönen (värdet på bilförmånen i det här fallet) till medhjälpande make är högre än 90 kr/timme bör man i deklarationen förklara vad denna högre timersättning baseras på. Givetvis kan lönen vara högre än 90 kr – det beror på vilka arbetsuppgifter som utförs. Men om hon inte alls arbetar i företaget, så kan hon heller inte beskattas för bilförmån – då måste ägaren beskattas för denna, även om det är makan som nyttjar bilen.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!