Bokföra eget varuuttag i aktiebolag

Newsroom - Bokföra eget varuuttag i aktiebolag - ctl00_cph1_approvedImg

Tar du ut varor ur ditt aktiebolag? Då ska det bokföras! Här tittar vi på hur du ska bokföra varuuttag i ett aktiebolag. 

Eget varuuttag i aktiebolag
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
0754 2 500 0750 2 500
7511 800 2730 800

 

Företagsledaren i en modebutik tar ut en kostym för egen räkning. Kostymens marknadsvärde (priset i affären), 2 500 kr inkl moms, bokförs på nollkonto ([0754] med [0750] som korrektivkonto) som enbart används för redovisning av förmånsvärdet. Nollkonton påverkar inte resultat- eller balanskonton. Arbets­givaravgifterna bokförs på kontot för arbetsgivar­avgifter [7511] med motkonto lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt [2730].

När förmånen eller varuuttaget läggs till vid löneberäkningen ska preliminär skatt dras på beloppet. Dessutom ska uttagsmomsen på varuuttaget redovisas.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7384 2 500 3401 1 500


3404 625
    2612 375

 


Marknadsvärdet (inkl moms) är 2 500 kr för kostymen, vilket tas upp som en kostnad på konto [7384], Kostnad för fria eller subventionerade kläder. Marknadsvärdet exkl uttagsmoms, 2 125 kr (1 500 kr + 625 kr), ska tas upp som intäkt i bolaget eftersom uttaget är skattepliktigt för bolaget. Momsen beräknas på kostymens ­anskaffningsvärde, och intäkten delas därför upp på moms­pliktigt uttag [3401] och momsfritt uttag [3404]. Kostymen kostade 1 500 kr i inköp (bokfördes vid inköpet på t ex 4000) och uttagsmomsen blir 1 500 x 25% = 375 kr [2612]. 

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »