Fastighetsskatt för ideell förening

Newsroom - Fastighetsskatt för ideell förening - ctl00_cph1_approvedImg

Måste allmännyttiga ideella föreningar betala fastighetsskatt?

Svar:

En ideell förening som äger en fastighet som har ett taxeringsvärde ska betala fastighetsskatt. Det gäller oavsett om föreningen betalar inkomstskatt eller inte. Men de flesta, eller väldigt många, föreningar som äger en fastighet betalar ändå ingen fastighetsskatt eftersom deras fastigheter klassas som specialbyggnader. Som specialbyggnader brukar följande räknas:

  • Försvarsbyggnader
  • Vårdbyggnader
  • Bad- sport- och idrottsanläggning
  • Skolbyggnader
  • Kulturbyggnader (teater, bio, museer mm)
  • Ecklesiastikbyggnader (kyrkor och liknande)
  • Allmänna byggnader (staten, kommunen eller landstinget och som används för förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård).

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!