Försäljning av andel i HB till AB

Newsroom - Försäljning av andel i HB till AB - ctl00_cph1_approvedImg

Jag har sålt min andel i ett handelsbolag till ett aktiebolag. Hur ska försäljningen deklareras?

Svar:

När en fysisk person, som varit aktivt verksam i handelsbolaget, säljer en andel i ett handelsbolag till en juridisk person är huvudregeln att hela kapitalvinsten tas upp som inkomst av näringsverksamhet (punkt 7 på blankett N3A). Säljaren tar då inte upp någon del av årets resultat från handelsbolaget, utan detta får köparen deklarera.

Alternativregeln innebär att säljaren och köparen kan dela upp årets resultat mellan sig genom ett särskilt bokslut per överlåtelsedagen. Var och en deklarerar då för sin andel av årets vinst (på blankett N3A). Kapitalvinsten (efter att den justerade anskaffningsutgiften ökats med andelen av årets vinst) tas därefter upp som inkomst av kapital (på blankett K15B). Observera dock att alternativregeln inte får användas om du eller någon närstående är verksam i handelsbolaget även efter försäljningen.

För passiva delägare deklareras kapitalvinsten som inkomst av kapital (blankett K15A).

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!