Redovisning av utlägg

Newsroom - Redovisning av utlägg - ctl00_cph1_approvedImg

Vi har gjort ett utlägg och ska nu fakturera vår kund för detta. Ska vi lägga moms på utlägget? Hur gör vi i bokföringen?

Svar:

Vid ett ”rent” utlägg är affären uppgjord mellan er kund och leverantören, och betalningsansvaret ligger på er kund. Exempelvis kan nämnas när en redovisningsbyrå betalar registreringsavgifter till Bolagsverket för kunders räkning. Vid denna typ av utlägg bokför ni utgiften på ett fordringskonto, och eventuell moms lyfts inte av er. När ni vidarefakturerar utgiften till er kund så krediteras fordringskontot och ingen moms läggs på er faktura. Ni bifogar en kopia av ursprungsfakturan med er faktura till kunden, som underlag för kundens momslyft.

Andra utlägg som egentligen är en vanlig kostnad för intäkternas förvärvande bokförs som vanligt i er verksamhet, dvs ni lyfter eventuell moms och utgiften bokförs som kostnad. När ni fakturerar inköpet till kunden räknas det som en försäljning (intäkt). Utgående moms beräknas på inköpsbeloppet exklusive moms. Detta förfarande kan du exempelvis använda vid rese- och logikostnader som du har för en kunds räkning och som är en del av din normala verksamhet. Observera att du, om du är t ex redovisningskonsult, ska lägga 25% moms på utlägg för exempelvis egna tågresor även om du själv erlagt 6% på dessa vid inköpet.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!