Skattefria coronagåvor och skattefri parkeringsförmån

Newsroom - Tillfällig skattefrihet för parkering och gåvor - ctl00_cph1_approvedImg

Med anledning av coronaviruset har riksdagen beslutat att anställda tillfälligt ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr. 

Skattefria gåvor och parkeringsförmån

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. Från denna regel finns tre undantag inskrivna i inkomstskattelagen, och det är:

  • julgåva
  • jubileumsgåva
  • minnesgåva

Om arbetsgivare erbjuder fri parkering för anställdas privata bilar, så är det också normalt en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att det kan handla om rätt rejäla belopp som anställda ska beskattas för och som som ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter, speciellt i Sveriges större städer. 

Tillfällig skattefrihet för parkering

En tillfällig skattefrihet införs för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering gäller retroaktivt från och med april och under resten av 2020. Detta gäller alla yrkesgrupper och i hela landet.

Syftet är minska sprittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Extra skattefri gåva

Riksdagen har också beslutat om en tillfällig skattefrihet för så kallade coronagåvor, dvs gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda från juni och fram till årets slut.
Detta gäller alltså förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler (se ovan).

Bakgrunden till beslutet är att många företag och kommuner vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom de skattelättnader som nu införs kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!