Bruttolön

Bruttolön är den anställdas lön före avdrag för preliminär skatt. Den lön som betalas ut till den anställda är nettolönen.

Löneadministration – tips och råd från Björn Lundén - Ordförklaring för bruttolön - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.