Löneadministration / FORA – månadsvis rapportering från 2024

FORA – månadsvis rapportering från 2024

Faktagranskad artikel

Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras till FORA varje månad i stället för en gång per år. Normalt sett ska lönerna rapporteras senast sista dagen den månad som kommer efter utbetalningsmånaden, exempelvis ska lönen för mars rapporteras någon gång mellan 1 mars och 30 april. Lönerna för januari och februari gör man dock ett undantag för då de ska rapporteras senast den 31 mars.

Publicerad: 2024-02-09

Övergången till månatlig rapportering innebär några viktiga förändringar, exempelvis ska alla anställda arbetare oavsett ålder rapporteras och det kommer att finnas krav på person- och samordningsnummer vid rapporteringen. Läs mer på Foras hemsida.

Observera att lönerna för 2023 rapporteras som vanligt. 

I våra löneprogram finns stöd för den nya uppmärkningen och rapporteringen »