Lönebesked

Ett lönebesked är en specifikation som arbetsgivaren ska lämna till den anställde och där det ska framgå hur mycket den anställde får i lön, när lönen betalas ut och hur nettolönen har beräknats.

Vid varje löneutbetalning ska en anställd få ett lönebesked (kallas också lönespecifikation).

Löneadministration – tips och råd från Bjorn Lunden - Ordförklaring för lönebesked - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.