Löneadministration / Lönehantering

Lönehantering med Björn Lundén-program

Faktagranskad artikel

Lönehantering, eller löneadministration som det också kallas, är ett viktigt arbetsområde. Både för anställda och arbetsgivare är det angeläget att löner, förmåner, ersättningar och avdrag beräknas korrekt. Dessutom kräver interna och externa intressenter såsom anställda, fackförbund, myndigheter och försäkringsbolag olika slags personalrelaterad information från företaget. 

Publicerad: 2023-01-06

För att uppfylla alla regler och informationskrav, och samtidigt lägga upp arbetet på ett effektivt sätt, krävs att du gör rätt från början, dvs redan när du lägger in grunduppgifter om den anställde och om tillämpliga avtal och skattetabeller, osv. 

Gammal programvara ger felaktig information

Bra programvara underlättar naturligtvis lönehanteringen betydligt. Men det räcker inte att programmet är bra när du skaffar det – du måste se till att hålla det uppdaterat med aktuella skattetabeller, beloppsgränser, kontrolluppgiftsfunktioner, mm. Med gammal programvara blir informationen från systemet felaktig. 

Att arbeta med lönehantering i våra program

Våra löneprogram utvecklas av människor med gedigna kunskaper om personbeskattning, redovisning och arbetsrätt. De jobbar nära verkligheten och utökar löpande programmen med nya funktioner och gör anpassningar till nya regler. 

Väljer du ett löneprogram från oss ingår inte bara uppdaterad programvara utan även en kompetent programsupport som hjälper dig med programtekniska frågor. Du har även tillgång till ett supportforum som alltid är öppet. 

Du väljer mellan två konkurrenskraftiga löneprogram: 

BL Lön – lämpligt för dig som har upp till tio anställda.

BL Lön Plus – ett program med fler avancerade funktioner, som passar för dig som gör många löner.

Väljer du att koppla ihop BL Lön eller BL Lön Plus med BL Bokföring bokförs dina löneregistreringar automatiskt på rätt konto så snart du uppdaterat lönerna.