Löneadministration / Lönereskontra

Lönereskontra – vad är det?

Faktagranskad artikel

I en lönereskontra registrerar du och får överblick över de anställdas löner. Lönerna sammanställs i en lönejournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med lönejournalen utgör underlag till bokföringen. 

Publicerad: 2022-12-02
BL Lön och BL Lön Plus

När du arbetar i våra löneprogram kan du välja att se alla anställdas löner eller välja ett datumintervall för att bara se lönerna under en viss period. Det går även att begränsa urvalet från att se alla registrerade löner till att välja att endast se en enskild anställds lön.

I listan kan du markera en eller flera löner och välja att skriva ut lönebeskedet eller klicka på knappen ePost så skickas dessa lönebesked på nytt.

Till höger om varje lönetransaktion finns det en flagga så att du enkelt kan se om lönen är uppdaterad och skickad (grön flagga) eller inte (gul flagga).

Dubbelklickar du på en lönetransaktion kan  du skriva ut en lönespecifikation eller välja att se den verifikation som är kopplad till just den lönen.

Lönereskontran ligger vid sidan av företagets redovisning men kan vara hopkopplad med företagets bokföring.

När du uppdaterar lönereskontran i våra löneprogram får du automatiskt ut underlag för bokföringen. Kör du även BL Bokföring kan löne­programmet automatiskt registrera verifikationer i bokförings­programmet.