Nödfallsövertid

Nödfallsövertid kallas extra övertid som tas ut till följd av naturkatastrofer, olyckshändelser eller liknande händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse och som lett till avbrott i verksamheten eller en fara för detta.

Nödfallsövertid får tas ut med så många timmar som behövs. Den lokala fackföreningen måste snarast meddelas. Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd har sökts hos Arbetsmiljöverket.

Se även övertid och övertidsavgift.

Löneadministration – tips och råd från Björn Lundén - Ordförklaring för nödfallsövertid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.