Nödfallsmertid

Med nödfallsmertid menas extra övertid som under vissa förutsättningar får tas ut vid deltidsarbete. Reglerna är desamma som för nödfallsövertid. Se även mertid.

Löneadministration – tips och råd från Bjorn Lunden - Ordförklaring för nödfallsmertid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.