Norengs

  Sedan 2016 har Norengs Redovisning skaffat ny kunskap och uppdaterat sig inom skatte-, redovisnings- och personalområdet med hjälp av de onlinekurser som ingår i Stora Onlinekurspaketet.
 – Det är ett jättebra komplement till att gå kurs i kurslokal, dessutom får vi ihop våra utbildningstimmar, säger Marianne Kelly, redovisningskonsult på Norengs. 

Publicerad: 2022-08-30

Norengs håller till i centrala Gävle och har funnits med ända sedan 1964. Byrån har växt mycket de senaste åren och man är nu 14 anställda som totalt hjälper cirka 200 kunder. Tidigare ägdes byrån av ­Stefan Noreng men i juli i år tog Linda Asplund över ägarskapet. Stefan är Lindas styvpappa och det var också han som för knappt fyra år sedan frågade om Linda kunde ­tänka sig att börja arbeta som kontorschef på Norengs med ansvar för personal och marknad. Fram till dess hade Linda arbetat med olika typer av försäljning och inte haft några planer på att byta bransch.
 – Jag tyckte redovisningsbranschen var den tråkigaste som fanns ända tills jag fick frågan om att börja på Norengs. Nu har jag det roligaste jobb som finns, jag hade bara inte förstått det tidigare, skrattar Linda.
Ägarbytet är inte den enda förändringen. I januari nästa år kommer Norengs att lämna den gamla villan de haft som kontor sedan starten och flytta till nybyggda lokaler några kilometer bort.

Digitaliseringsarbetet ­pågår för fullt

Samtidigt som det händer mycket internt på byrån blåser även förändringens vindar i redovisningsbranschen i stort. På ­Norengs pågår digitaliseringsresan för fullt och man ser positivt på framtiden. Behovet av redovisningskonsulternas kompetens kommer att kvarstå trots den ökade automatiseringen. Men när ny teknik möjliggör för kunderna att själva sköta ­redovisningsarbetet ökar fokus på nya affärs­modeller och rådgivning.
 – Det gäller att lyfta blicken och hitta nya arbetssätt. Förutom att ha digitaliserade och automatiserade flöden behöver vi bygga kundrelationer på ett annat sätt än tidigare, menar Linda.

Flexibelt sätt att lära

Ett sätt att spetsa sina rådgivningskunskaper är att gå kurser inom ett visst ämne. Norengs Redovisning är sedan några år tillbaka användare av Björn Lundéns tjänst Stora Onlinekurspaketet. I paketet ingår idag fler än 70 online­kurser och medarbetarna på byrån ser flera fördelar med att gå kurserna på webben istället för i kurslokal.
 – Att åka iväg på kurs kräver väldigt mycket tid, en onlinekurs är mycket mer lättillgänglig och enklare att passa in i planeringen. Sedan tycker jag att det är ett flexibelt sätt att lära eftersom det går bra att pausa och repetera ett avsnitt flera gånger, säger Marianne Kelly.

Onlinekurser som ger ­utbildningstimmar

En av anledningarna till att Norengs fastnat för Stora Onlinekurs­paketet är att man är medlemmar i SRF. Onlinekurserna ger utbildnings­timmar vilket innebär att medarbetarna kan upprätthålla sin kompetens och auktorisation. Eva Ljungberg som är en av redovisningskonsulterna på byrån berättar att man gärna går kurserna tillsammans.
 – Vi brukar avsätta några timmar i kalendern för att vara säkra på att det blir av. Sedan kan vi diskutera det vi har sett och om alla har uppfattat saker och ting på samma sätt.
 Förutom de nyhetsbaserade kurserna väljer man ofta att gå kurser i ämnen som kunderna behöver hjälp med för tillfället.
 – På det sättet blir det ju kundanpassat, samtidigt får vi ­möjlighet att uppdatera oss för att kunna göra ett
ännu bättre jobb, avslutar Eva Ljungberg. 

Reportage - Norengs - ctl00_cph1_standardBodyDCC_po_8702_dc8702_dcc0_po_8703_dc8703


Norengs Redovisning ägdes tidigare av Stefan Noreng, men i juli i år tog ­Linda Asplund över ägarskapet.

Foto: Albin Bogren