Om Bjorn Lunden / Pressrum / Björn Lundén hjälper regeringen med att förenkla företagande

Bjorn Lunden hjälper regeringen med att förenkla företagande

Faktagranskad artikel

Björn Lundén har, i samarbete med flera branschkollegor, lämnat förslag till regeringens utredning om hur regelverket för mikroföretag kan förenklas och hur bokföringslagen kan moderniseras.

Publicerad: 2021-01-22

Regeringen startade under 2020 en utredning för att identifiera vilka regler som orsakar mest strul och kostnader för mikroföretag och hur dessa regler kan förenklas. Björn Lundén har, tillsammans med flera branschkollegor, bidragit till utredningen genom att lämna förslag på hur detta kan uppnås.

En viktig del i att förenkla företagandet är att lagar och regler stämmer bättre överens med den digitala verklighet vi lever i idag. Affärsdokument som order, fakturor och kvitton föreslås digitaliseras i högre utsträckning för att underlätta flödet av transaktioner och minska risken för fel. Digital teknik möjliggör också nya lösningar för oss som programleverantör.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för företagarna, exempelvis genom att vi bygger in olika stöd direkt i våra program och automatiserar många moment som underlättar deras arbete, säger Lena Sörell som representerar Björn Lundén i arbetsgruppen där flera programleverantörer ingår.

Ett annat förslag är att man från myndighetshåll via API ska göra viss grundläggande information tillgänglig för företagaren att själv dela med sitt system, då kan också vi på Björn Lundén hjälpa företagaren att göra rätt från början. 

Även bokföringslagen behöver anpassas till de nya digitala möjligheterna. Allt mer information skapas i dag digitalt för att sedan lagras i molnet. Detta innebär exempelvis att ett lagkrav som arkivering i pappersformat inte längre är nödvändigt.

Med effektivare och snabbare digital hantering sparar såväl myndigheter som företagare tid samtidigt som det blir enklare att göra rätt.

– Björn Lundén arbetar dagligen för att förenkla vardagen för landets företagare. Därför tycker vi det är viktigt att ha en bra och konstruktiv dialog med beslutsfattare och myndigheter i de här frågorna, avslutar Lena Sörell.

Förutom Björn Lundén AB ingår Fortnox AB, Visma Spcs AB, Hogia AB, Wolters Kluwer Scandinavia AB samt Edison AB i arbetsgruppen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!