Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill Björn Lundén stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Björn Lundéns stipendium på 10 000 kr delas ut i oktober 2019. 

Publicerad: 2018-11-29

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill Björn Lundén stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Björn Lundéns stipendium på 10 000 kr delas ut i oktober 2019.

Stipendiet kan sökas av ekonomistudenter som väljer att skriva uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet. Det kan handla om digitaliserad redovisning i ett företag eller om en redovisnings- eller revisionsbyrås digitalisering.

Stipendiesumman är 10 000 kr. Sista dag för ansökan är 30 september 2019. Vinnaren utses 15 oktober 2019.

Läs mer om stipendiet »

Vid frågor, kontakta:

Pål Carlsson, pal.carlsson@bjornlunden.se