Bolagsstämmoprotokoll

Protokoll som förs vid bolagsstämma. Protokollet ska innehålla bland annat röstlängden, alla beslut som har fattats på stämman och resultat av eventuella omröstningar.

Bolagsstämmans ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid bolagsstämman och protokollet ska undertecknas av denne. Dessutom ska bolagsstämman utse minst en justeringsman som också ska underteckna protokollet.

Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

Det går att fatta bolagsstämmobeslut trots att inget egentligt sammanträde har ägt rum, så kallad skrivbordsstämma. Det kallas på latin per capsulam. Då skickas protokollet runt till alla aktieägare för underskrift. Det förekommer i bolag med ett litet antal aktieägare och där alla är överens om besluten. Ett stämmoprotokoll måste ändå alltid upprättas även om inget sammanträde formellt har hållits.

Senast två veckor efter stämman ska det justerade protokollet finnas hos bolaget, så att intresserade aktieägare kan få titta på det. Om någon aktieägare begär det ska han få en kopia av protokollet hemskickad. Protokollen ska arkiveras på ett betryggande sätt och det är styrelsen som ansvarar för det.

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.