Delårsbokslut

Inom redovisning är ett delårsbokslut (delårsrapport) ett förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t ex för ett halvår eller ett kvartal. Företag med minst 200 anställda eller med tillgångar som enligt de två senast balansräkningarna överstiger 1 000 prisbasbelopp ska minst en gång under ett räkenskapsår som är längre än 10 månader skicka in ett delårsbokslut till Bolagsverket. Detta gäller även för företag som har aktier eller skuldebrev registrerade vid en utländsk börs.

Ordlista - Ordförklaring för delårsbokslut - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för delårsbokslut - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för delårsbokslut - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.