Företagsvärdering

Det finns flera metoder för att värdera företag. De olika metoderna ger olika värden eftersom det inte går att exakt fastställa ett objektivt värde för ett företag.

De vanligaste metoderna är:

avkastningsvärdemetoden, som utgår från företagets förväntade resultat. Enligt denna metod värderas företaget till nuvärdet av de beräknade framtida vinsterna

cash-flowmetoden, som utgår från företagets framtida förväntade kassaflöden

substansvärdemetoden, som utgår från värdet på företagets tillgångar och skulder. Detta är den vanligaste metoden, där företagets värde beräknas till skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, värderade till marknadsvärdet.

Ordlista - Ordförklaring för företagsvärdering - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för företagsvärdering - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för företagsvärdering - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.