Grundbokföring

I redovisningen skiljer man mellan grundbokföring och huvudbokföring.

Grundbokföring innebär att alla affärshändelserska bokföras på ett sådant sätt att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats, det kallas också registreringsordning. Kontanta in- och utbetalningar måste bokföras senast påföljande arbetsdag. Med kontanta in- och utbetalningar menas transaktioner som rör kassan. Denna grundbokföring kan göras separat, t ex i en kassajournal.

Övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Huvudprincipen är att grundbokföringen ska göras undan för undan i anslutning till affärshändelserna för att skapa en löpande överblick över hur verksamheten går. För övriga affärshändelser får grundbokföringen dock senareläggas, till skillnad mot för de kontanta affärshändelserna.

De övriga affärshändelserna får normalt bokföras i registreringsordning 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. Om nettoomsättningen normalt är högst 3 miljoner kronor per år får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Om ett företag har högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser på ett år och nettoomsättningen högst är 1 miljon kronor per år, får bokföringen ske senast 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret.

Om kontanta in- och utbetalningar registreras i ett kassaregister som uppfyller Skatteverkets föreskrifter, får även de registrerade affärshändelserna bokföras vid ett senare tillfälle.

Ordlista - Ordförklaring för grundbokföring - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för grundbokföring - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för grundbokföring - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.