Indirekta kostnader

Kostnader som inte kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.

Några exempel på kostnadsposter som normalt hör till gruppen indirekta kostnader:

• ägarlöner

• styrelsearvoden

• administrativa kostnader

• personalkostnader för personal som arbetar i olika resultatenheter

• lokalkostnader för gemensamma lokaler

• finansiella kostnader för gemensamma krediter etc.

Inom företagsekonomin delas företagets totala kostnadsmassa in i indirekta och direkta kostnader. Den här indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets internredovisning samt inom räkenskapsanalys.

Ordlista - Ordförklaring för indirekta kostnader - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för indirekta kostnader - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för indirekta kostnader - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.