Inkasso

Med inkasso menas ett lagreglerat förfarande som en fordringsägare kan använda för att tvinga gäldenären att betala en skuld.

När en fordringsägare skickar ett inkassokrav till en kund ska kunden informeras om att om han eller hon inte betalar kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Det kan vara en ansökan om betalningsföreläggande eller att fordringsägaren stämmer kunden inför domstol för att därefter ansöka om utmätning.

Som fordringsägaree måste du skicka ett inkassokrav till en kund som inte betalar, trots påminnelser. Annars kan du inte driva ärendet vidare. Inkassokravet måste vara skriftligt och utformat enligt kraven i inkassolagen.

Fordringsägaren får bara skicka ett (1) inkassokrav till en viss gäldenär för en viss skuld. Därefter måste fordringsägaren välja att gå vidare eller skriva av skulden. Säljaren har enligt lag rätt att debitera högst 180 kr i inkassoavgift för ett skriftligt inkassokrav.

Om fordringsägaren regelbundet har återkommande fordringar mot en och samma kund, t ex månatliga hyror får han skicka två inkassokrav.

Det krävs inget avtal för att säljaren ska ha rätt att ta ut inkassoavgift.

Om kunden inte betalar trots inkassokravet och fordringsägaren vill gå vidare måste denne ta till rättsliga åtgärder. Om kunden inte riktat några invändningar mot fordringsägarens fordran kan fordringsägaren ansöka om ett betalningsföreläggande. Om det handlar om något annat än pengar ska fordringsägaren ansöka om handräckning.

Ordlista - Ordförklaring för inkasso - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för inkasso - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för inkasso - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.