Koncernbidrag

Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader.

Motivet bakom reglerna om koncernbidrag är att det inte ska vara skattemässigt sämre att ha verksamheten uppdelad i två olika bolag än att ha all verksamhet samlad i ett bolag.

Koncernbidrag är en skatterättslig term som saknar motsvarighet inom aktiebolagsrätten.

Koncernbidrag kan gå från moderföretag till dotterbolag, från dotterbolag till moderföretag, från ett dotterbolag till ett annat inom samma koncern, från moderföretag till dotterdotterbolag, osv.

För att koncernbidrag ska vara en avdragsgill utgift hos givaren måste moderföretaget äga mer än 90% av aktierna i dotterbolaget.

Observera att både moderföretaget och det helägda dotterbolaget måste vara svenska. Detta för att förhindra skatteflykt genom att intäkter tas upp i ett lågskatteland, medan avdrag görs i det svenska bolaget.

Ordlista - Ordförklaring för koncernbidrag - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för koncernbidrag - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för koncernbidrag - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.