Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är anläggningstillgångar som har ett bestående värde för företaget och till skillnad från immateriella anläggningstillgångar är synligt påvisbara.

Materiella anläggningstillgångar är avsedda att utnyttjas stadigvarande i verksamheten eller för uthyrning.

Under rubriken materiella anläggningstillgångar redovisas följande poster enligt den uppställning som årsredovisningslagen rekommenderar för balansräkning i kontoform:

• Byggnader och mark

• Maskiner och andra tekniska anläggningar

• Inventarier, verktyg och installationer

• Pågående nyanläggningar och förskott som hör till materiella anläggningstillgångar.

Ordlista - Vad är materiella anläggningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är materiella anläggningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är materiella anläggningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.