Medlemsförteckning

Förteckning som alla bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar måste föra över sina medlemmar.

Styrelsen ansvarar för att en medlemsförteckning förs löpande. Förteckningen är offentlig.

Medlemsförteckningen i en bostadsrättsförening ska innehålla:

  • Medlemmarnas namn och adress.

  • Vilken bostadsrätt varje medlem har.

  • Datum för medlemmens inträde.

  • Datum för medlemmens avgång (gäller avgångna medlemmar).

I stadgarna kan det också finnas en bestämmelse om att medlemsregistret även ska innehålla medlemmarnas personnummer och andra uppgifter.

Medlemsförteckningen i en ekonomisk förening ska innehålla: 

  • Medlemmarnas namn och adress.

  • Varje medlems insatsskyldighet.

  • Det sammanlagda beloppet av inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen

  • Summorna av medlemsinsatsbelopp som, efter slutet av det räkenskapsår balansräkningen avser, har återbetalats och som ska återbetalas till avgående medlemmar och till dem som sagt upp sina extrainsatser. Även en uppgift om insatser som tillkommit genom insatsemissioner ska finnas med.

  • Datum för medlemmens inträde.

  • Datum för medlemmens avgång (gäller avgångna medlemmar).

 

Ordlista - Ordförklaring för medlemsförteckning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för medlemsförteckning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för medlemsförteckning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.