Miljöredovisning

Upplysningar om en verksamhets påverkan på den yttre miljön.

Företag som bedriver verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt enligt miljöbalken (1998:808) är enligt årsredovisningslagen skyldiga att lämna dessa upplysningar. Uppgifterna lämnas i förvaltningsberättelsen.

Företag som inte bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt Bokföringsnämnden (BFN) endast lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan om det är uppgifter som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat. Exempel på när miljöinformation ska lämnas är när externa faktorer ger upphov till:

• ändrade marknadsförutsättningar

• betydande saneringsbehov

• överskridande av tillståndsvillkor.

Ordlista - Ordförklaring för miljöredovisning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för miljöredovisning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för miljöredovisning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.