Omsättningstillväxt

Ett nyckeltal inom räkenskapsanalys, som visar den procentuella försäljningsökningen i företaget för den gångna perioden jämfört med en tidigare period.

Nyckeltalet passar bra som målsättningstal i ekonomistyrningen.

Omsättningstillväxten beror i hög grad på företagets, eller snarare produktens, mognadsfas. I ett framgångsrikt ungt företag kan talet ofta vara högt. När företaget och marknaden har mognat brukar dock talet avta, beroende på att företaget har ökat sina marknadsandelar. Detta är inte nödvändigtvis något negativt, eftersom det normalt kostar mycket pengar att finansiera tillväxt.

Omsättningstillväxten mäts vanligen som en procentuell kvot mot föregående år.

Ordlista - Ordförklaring för omsättningstillväxt - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för omsättningstillväxt - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för omsättningstillväxt - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.