Skyddskommitté

Samverkansorgan inom ett företag, där arbetsgivare och anställda regelbundet dryftar frågor kring arbetsmiljön. Kommittén ska bland annat samråda inför beslut om viktigare förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön, t ex inför omorganisationer eller ändring av lokaler. Finns det minst 50 anställda på ett arbetsställe ska det finnas en skyddskommitté bestående av företrädare för både arbetsgivaren och de anställda. Om antalet anställda är färre än 50 ska en skyddskommitté tillsättas om de anställda begär det.

Ordlista - Ordförklaring för skyddskommitté - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för skyddskommitté - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för skyddskommitté - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.