Slutligt underskott

Underskott vid en näringsverksamhets upphörande.

Finns det ett slutligt underskott när verksamheten upphör gäller följande:

• för juridiska personer faller underskottet bort (ägarna får istället avdrag för eventuell kapitalförlust på sina aktier och andelar i företaget, t ex vid en konkurs eller likvidation)

• för en enskild näringsidkare dras 70% av det slutliga underskottet av i inkomstslaget kapital, men först i deklarationen året efter nedläggningsåret alternativt fördelat även på de därpå följande två åren.

Ordlista - Ordförklaring för slutligt underskott - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för slutligt underskott - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för slutligt underskott - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.