30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Personal / Ändrade villkor för nystartsjobb

LEI-koder för värdepappershandel

En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb).  

Publicerad:
Nya regler från 1 augusti 2019

Tidigare gällde att arbetsgivaren var tvungen att ge den anställde samma lön och andra anställningsförmåner som följer av eller är likvärdiga med kollektivavtal för att bidrag skulle beviljas. Från och med 1 augusti 2019 har kravet om att andra anställningsförmåner än lön ska följa av eller vara likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i nystartsjobben tagits bort.

Lönen måste vara kollektivavtalsenlig

Detta innebär att en arbetsgivare som har ett kollektivavtal ska ge den anställde lön enligt det kollektivavtalet. Om en arbetsgivare inte har kollektivavtal ska den anställde ha en lön som är likvärdig med lön enligt kollektivavtalet i branschen. Lönen får alltså fortfarande inte vara lägre än branschens lönenivå. Däremot behöver andra anställningsförmåner inte längre erbjudas anställda med nystartsjobb.

Fler arbetsgivare ska kunna anställa

Syftet med ändringen är att flera arbetsgivare ska kunna anställa med nystartsjobb så att fler arbetslösa och nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden.