Ökade levnadskostnader

En arbetsgivare kan betala ersättning, så kallat traktamente, för att täcka den anställdes ökade levnadskostnader – kostnader som en anställd inte skulle ha haft om hen hade arbetat på den vanliga verksamhetsorten, t ex ökade kostnader för mat, telefon och dagstidning.

Egentligen skattepliktigt

Alla ersättningar för ökade levnadskostnader är egentligen skattepliktiga för den anställde. Men samtidigt får den anställde i sin inkomstdeklaration dra av sina ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Därför finns en förenklingsregel som innebär att arbetsgivaren får göra en tyst kvittning. Det innebär att ett belopp som skulle vara avdragsgillt för den anställde kan betalas ut skattefritt av arbetsgivaren.

Ersättning för ökade levnadskostnader

Arbetsgivaren kan ersätta den anställde för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor på följande sätt:

  • Resa på räkning, dvs arbetsgivaren betalar den anställdes samtliga kostnader under tjänsteresan, t ex genom att den anställde använder arbetsgivarens kontokort.
  • Faktiska merkostnader, dvs arbetsgivaren betalar ut ett belopp som motsvarar den anställdes faktiskt ökade levnadskostnader under tjänsteresan.
  • Schablonbelopp, dvs arbetsgivaren betalar ut ett schablonberäknat belopp (traktamente) som är helt eller delvis skattefritt.
Ingen ersättning från arbetsgivaren

Har den anställde inte fått någon ersättning från arbetsgivaren får den anställde i sin deklaration göra avdrag för ökade levnadskostnader och logikostnader. Den anställde får i sin deklaration dra av den verkliga ökningen av levnadskostnaderna om tjänsteresan medfört övernattning och gått till en plats som ligger mer än 50 km från både bostaden och tjänstestället. Endagsförrättningar ger alltså inte rätt till avdrag.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för ökade levnadskostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.