Personal / Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Faktagranskad artikel

Sedan 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI.  

Publicerad: 2019-03-11

För vissa företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) började reglerna gälla redan 1 juli 2018. 

Arbetsgivardeklaration (AGI) varje månad

Arbetsgivare ska enligt det nya systemet lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter.

Arbetsgivardeklarationen kan precis som tidigare lämnas elektroniskt eller på papper. Elektroniskt lämnas den antingen genom att en fil med samtliga uppgifter överförs eller genom att arbetsgivaren manuellt registrerar nödvändiga uppgifter för varje betalningsmottagare via e-tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Vill du lämna AGI på papper så är det i så fall två olika blanketter som ska lämnas (blanketterna laddar du ned på Skatteverkets hemsida):

 • Huvuduppgift (SKV 4786) – om arbetsgivaren
 • Individuppgift (SKV 4788) – om betalningsmottagare
AGI-anpassade löneprogram

Våra löneprogram BL Lön och BL Lön Plus är AGI-anpassade, vilket innebär att du kan lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå direkt från programmet. Då behöver du inte fylla i någonting manuellt.

Tidpunkt

Redovisning av uppgifterna per betalningsmottagare ska göras i arbetsgivardeklarationen månaden efter den månad ersättning har betalats ut eller en anställd har fått förmånen. Löner och ersättningar som betalas ut i januari ska alltså redovisas i skattedeklarationen i februari. Redovisningstidpunkten är alltså densamma som tidigare.

Uppgifter som ska lämnas i totalsumma

Liksom tidigare ska uppgifter om sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för samtliga anställda lämnas i skattedeklarationen. Däremot innebär de nya reglerna att uppgift om sammanlagd ersättning som arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala socialavgifter för inte längre behöver lämnas.

Vilken information ska lämnas i arbetsgivardeklarationen (AGI)?

De uppgifter som ska lämnas på individnivå i skattedeklarationen är bland annat

 • skattepliktiga och skattefria ersättningar för arbete (t ex löner, förmåner, sjuklön)
 • skatteavdrag
 • ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK)
 • underlag för husarbete
 • ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift
 • hyresersättningar.

Det är alltså ungefär samma uppgifter som tidigare lämnades i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som tidigare lämnades i kontrolluppgiften behöver dock inte lämnas i arbetsgivardeklarationen. Det gäller uppgifter om

 • kostnadsersättningar för resa och logi i samband med tjänsteresa (om skatteavdrag inte ska göras)
 • förmån av fri parkering
 • anställningstid om anställningen bara varat en del av året
 • bilmodell vid bilförmån
 • vad den anställde betalat för bilförmån
 • antalet kilometer med bilersättning vid bilförmån
 • huruvida en bostadsförmån gäller ett småhus.
Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månadsvis i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte någon arbetsgivardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt när det gäller till exempel mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som med de tidigare reglerna inte behövde lämna arbetsgivardeklaration behöver inte göra det med de nya reglerna heller. De lämnar även fortsättningsvis kontrolluppgift enbart en gång per år.

Information om lämnade uppgifter

Enligt de nya reglerna ska en anställd (och andra som uppgift lämnats om i arbetsgivardeklarationen) få information om detta, senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket.

På så vis har den anställde möjlighet att kontrollera det som rapporteras in till Skatteverket och rätta eventuella felaktiga uppgifter.

Arbetsgivaren kan uppfylla detta genom att på lönebeskeden notera vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!