Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy är en plan över hur arbetsmiljön ska vara för att ge goda arbetsförhållanden. Policyn fastställs av arbetsgivaren. Om en arbetsgivare har minst tio anställda måste arbetsmiljöpolicyn dokumenteras skriftligt.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för arbetsmiljöpolicy - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.