Avgångsvederlag

Avgångsvederlag en ekonomisk ersättning som en anställd enligt lag eller avtal kan ha rätt till om han eller hon slutar sin anställning. Avgångsvederlag betraktas som kontant lön och beskattas som inkomst av tjänst.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för avgångsvederlag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.