Personal / Förmånsbil del av år?

Förmånsbil del av år?

Faktagranskad artikel

En anställd ska få förmånsbil i juni och ska därefter ha bilen resten av året. Måste man ta upp förmånsvärde för hela året? 

Publicerad: 2019-03-10
Svar:

Förmånsvärdet beräknas per månad den anställde har haft förmånsbilen. I detta fall innebär det att den anställde ska beskattas för sju månaders bilförmånsvärde, dvs 7/12 av hela förmånsvärdet. Det spelar ingen roll om hen får tillgång till bilen den första eller den sista dagen i månaden. Till detta kommer eventuellt förmånsvärde för fritt drivmedel.

Tips!

Boken Förmåner är en praktisk uppslagsbok där du hittar reglerna om alla möjliga tänkbara förmåner!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!