Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Fallskärmsavtal (fallskärm)

Ett så kallat fallskärmsavtal är ett avtal mellan tjänsteman (främst verkställande direktörer, chefer) och arbetsgivare, som garanterar tjänstemannen god ekonomisk trygghet vid uppsägning. Ett fallskärmsavtal är alltså ett löfte om (ett väl tilltaget) avgångsvederlag. Avtalen ska redovisas i bolagets årsredovisning.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för fallskärmsavtal (fallskärm) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.