Personal / Fika på tjänsteresa – en förmån?

Fika på tjänsteresa – en förmån?

Faktagranskad artikel

Att bjuda personalen på fika i form av förfriskningar och enklare förtäring är en skattefri personalvårdsförmån om det ges på arbetsplatsen och erbjuds hela personalen. Men även vid andra tillfällen, t ex utflykter kan det vara en skattefri personalvårdsförmån. 

Publicerad: 2019-03-02
Fika vid tjänsteresa

Vid tjänsteresor har man antagligen gjort på lite olika sätt, många använder t ex poäng som samlats i olika bonussystem för att betala fika under tjänsteresan. Perfekt tycker kanske både arbetsgivare och anställda, även om intjänande av bonuspoängen kommer från arbetsgivarens tidigare inköp eller liknande.

Fika ska förmånsbeskattas

Skatteverket har dock kommit med ett ställningstagande som säger att det inte är ok att få fika under tjänsteresor om arbetsgivaren direkt eller indirekt betalar för detta, i alla fall inte skattefritt.

De anställda som köper fika och använder poäng från exempelvis SJ Prio till att betala inköpet ska alltså förmånsbeskattas för detta om poängen tjänats in på grund av arbetsgivarens kundtrohet eller liknande. Detsamma gäller om den anställde betalar sitt fika med arbetsgivarens betalkort.

Obligatorisk fika är skattefritt

Däremot blir det ingen förmånsbeskattning för fika som ingår obligatoriskt i biljettpriset, trots att arbetsgivaren indirekt betalat för detta. Det kan exempelvis handla om kaffe och muffins som ingår i priset för en förstaklassbiljett och inte kan väljas bort.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!