Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Personal / Friskvårdsbidrag – så kan det proportioneras!

LEI-koder för värdepappershandel

Tidigare har det varit oklart om t ex visstidsanställda kan erbjudas annan friskvård än tillsvidareanställda. Nu är det solklart, arbetsgivaren får proportionera friskvårdsbidraget utifrån arbetstid och anställningstid.  

Publicerad:
Motion och friskvård

Arbetsgivare kan erbjuda personalen skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag, under förutsättning att erbjudandet riktar sig till hela personalen. Det kan exempelvis handla om att ersätta de anställda för utlägg för gymkort med friskvårdsbidrag. Nu har Skatteverket kommit med sin syn på hur friskvårdsbidrag kan proportioneras för anställda med olika sysselsättningsgrad och anställningstid.

Tillfälligt anställda och deltidsarbetande

Det är möjligt att erbjuda tillfälligt anställda ett annat upplägg än vad som erbjuds tillsvidareanställda. Till exempel kan tillfälligt anställda få klippkort istället för årskort som kanske erbjuds till anställda med tillsvidareanställning.

Det är även möjligt att proportionera friskvårdsbidraget utifrån arbetstid för tillsvidareanställda som arbetar deltid. Till exempel kan någon som arbetar 50% få hälften av friskvårdsbidraget. Men anställda som tillfälligt har lägre tjänstgöringsgrad – på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet – bör bedömas utifrån sin ordinarie arbetstid.

Om arbetsgivaren har anställda på olika orter kan man enligt Skatteverket erbjuda olika former av motion och friskvård. Exempelvis kan två av orterna ha gym på arbetsplatsen och den tredje orten erbjuda någon annan slags motion, t ex friskvårdsbidrag motsvarande gymkostnaden.

Anställningstid och friskvårdsbidrag

Endast utgifter för motion och friskvård som den anställde betalar för under anställningstiden kan ersättas skattefritt. Arbetsgivaren kan alltså inte skattefritt ersätta utgifter som den anställde betalat innan anställningen påbörjades, även om viss del avser anställningstiden.

Om en anställd ska arbeta tidsbegränsat under t ex sex månader kan arbetsgivaren skattefritt ersätta den anställde för friskvård under den tiden, men inte för tiden efter. Det innebär alltså att om den anställde köper ett årskort under sin första dag så kan arbetsgivaren ersätta den anställde för hälften av utgiften, eftersom den anställde ska arbeta under halva året (sex månader). Om den anställde slutar i förtid behöver hen dock inte betala tillbaka något, även om utlägget delvis kommer att avse tid efter anställningen upphört.

Helt friskvårdsbidrag

Det finns inget som hindrar arbetsgivare från att ge tillfälligt anställda och tillsvidareanställda som arbetar deltid ett friskvårdsbidrag till samma belopp som tillsvidareanställda som arbetar heltid. Friskvårdsbidraget kan i övrigt inte proportioneras utifrån lönenivå, tjänsteställning, organisatorisk tillhörighet eller arbetsort.

Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 145503-17/111

Tips!

Gå vår e-kurs Förmåner som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner eller läs om skattefria förmåner i boken Förmåner.