Personal / Friskvårdsbidrag – så kan det proportioneras!

Friskvårdsbidrag – så kan det proportioneras

Faktagranskad artikel

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande gällande friskvård till anställda. I ställningstagandet behandlar man frågorna gällande friskvård på olika arbetsorter samt friskvård till anställda som inte jobbar heltid eller är tillfälligt anställda.

Publicerad: 2022-11-22
Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag, under förutsättning att erbjudandet riktar sig till hela personalen.

Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård genom ett friskvårdsbidrag, dvs att arbetsgivaren betalar en ersättning till anställda som t ex skaffat sig ett gymkort.

Friskvårdsbidrag och naturaförmån

Att erbjuda sina anställda friskvård är frivilligt för en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr inklusive moms per anställd och år.

Ett alternativ till bidraget är att erbjuda en naturaförmån. Det innebär att det inte är den anställde som bestämmer aktiviteten utan att arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar aktiviteten. Arbetsgivaren kan exempelvis erbjuda motion i lokaler som arbetsgivaren själv tillhandahåller. För naturaförmånen finns det ingen fastställd beloppsgräns men ett krav är att friskvården ska vara av mindre värde och enklare slag. Vad som menas med detta får enligt Skatteverket avgöras från fall till fall. Enligt rättspraxis är det dock klart att ett årskort på gym av normalt slag omfattas av skattefriheten.

Det är dessutom möjligt att kombinera naturaförmåner med friskvårdsbidrag.

Proportionera friskvårdsbidraget utifrån arbetstid

Arbetsgivaren har möjlighet att frivilligt ge samtliga anställda (även deltidsanställda eller visstidsanställda) friskvårdsbidrag av samma värde. Men Skatteverket klargör i ställningstagandet att arbetsgivaren också får begränsa värdet av friskvårdsbidraget till anställda som är deltidsanställda eller visstidsanställda.

Arbetsgivaren kan dock inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda omfattas av friskvården.

Naturaförmån på olika arbetsorter

Enligt ställningstagandet ska naturaförmån som erbjuds anställda gälla för samtliga anställda i motsvarande mån. Detta gäller även anställda på olika arbetsorter. Det innebär att du som arbetsgivare inte kan kompensera vissa anställda med friskvårdsbidrag om du erbjuder en naturaförmån på en annan ort.

Detta ställningstagande från Skatteverket ersätter det tidigare ställningstagandet 131 145503-17/111.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!