Personal / Grönt ljus för lyxsporter som friskvård

Grönt ljus för lyxsporter som friskvård

Faktagranskad artikel

Skatteverket har gett grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf, ridning, utförsåkning och segling mm. Dessutom kan friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr numera räknas som en skattefri personalvårdsförmån. 

Publicerad: 2019-03-16
Personalvårdsförmån

Villkoret för att förmånen av motion och friskvård ska vara skattefri är som alltid att den är av mindre värde, enklare slag och erbjuds samtliga anställda på lika villkor. Läs mer om proportionering till deltidsanställda och tidsbegränsat anställda. 

Det är dock frivilligt för arbetsgivare att erbjuda anställda skattefria förmåner i form av motion och friskvård.

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

I ett ställningstagande har Skatteverket nu förtydligat vad som menas med friskvårdsbidrag och vad som gäller om arbetsgivaren istället för att ge ett friskvårdsbidrag själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård (naturaförmån).

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. Skattefriheten gäller oavsett om arbetsgivaren låter de anställda använda bidraget för valfria aktiviteter (inom ramen för vad som räknas som skattefri motion och friskvård) eller om arbetsgivaren bestämmer vilka aktiviteter bidraget får användas till. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren.

För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr (inklusive moms) för ett enstaka tillfälle uppfyller inte kraven för skattefrihet enligt Skatteverket. Inte heller kan man nyttja exklusiva anläggningar då de enligt praxis inte uppfyller kraven för skattefri personalvård.

Exempel:
En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr per år. En av de anställda har fått ersättning för ett gymkort på 5 200 kr, ett liftkort på 700 kr, samt massage för 300 kr, dvs sammanlagt 6 200 kr. Samtliga av de aktiviteter som den anställde valt ryms inom vad som räknas som skattefri motion och friskvård. Den anställde ska bara beskattas för den del som överstiger 5 000 kr, dvs 1 200 kr.

En annan av de anställda har fått ersättning för green fee på 1 200 kr (för ett speltillfälle). Ersättningen kan inte räknas som ett skattefritt friskvårdsbidrag eftersom kostnaden överstiger 1 000 kr för ett tillfälle.

Naturaförmån

En naturaförmån uppstår när arbetsgivaren erbjuder motion och friskvård på arbetsplatsen eller genom att betala abonnemang på en anläggning som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt (t ex gymkort). 

För att en naturaförmån ska vara skattefri ska det handla om motion och friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som menas med detta får enligt Skatteverket avgöras från fall till fall. Enligt rättspraxis är det dock klart att ett årskort på gym av normalt slag omfattas av skattefriheten.

Exempel på andra förmåner som omfattas av skattefriheten är massage på arbetsplatsen, friskvårdskurser och simkort på en viss angiven simhall. Mer exklusiva anläggningar ska ni dock se upp för då det inte anses vara av enklare slag.

En förutsättning för skattefriheten för naturaförmåner är att samtliga anställda erbjuds samma slag av förmån (t ex ett gymkort på ett visst angivet gym) och att de anställda inte kan välja att byta t ex ett erbjudet gymkort mot en annan aktivitet.

Kombinerad förmån

Det är möjligt att kombinera naturaförmåner med friskvårdsbidrag under förutsättning att alla anställda får tillgång till båda förmånerna. Ett företag som erbjuder hela personalen ett gymkort på ett speciellt gym kan alltså även erbjuda ett friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr för andra aktiviteter. 

Exempel:
En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda ett årskort på Friskis & Svettis. Dessutom får samtliga anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr som de anställda själva får välja vilken aktivitet de vill använda det till (inom ramen för vad som räknas som skattefri motion och friskvård). Förmånerna uppfyller kraven för att vara skattefria.

Skatteverkets ställningstagande 202 39595-18/111

"Lyxsporter"

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner som tidigare ansetts vara "lyxsporter": 

  • golf (pay and play, driving range, green-fee)
  • ridning (lektioner på ridskola)
  • utförsåkning (liftkort)
  • segling (lektioner)
  • sportdykning (lektioner). 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!